این روزها سایتهای مهم پزشکی به اخبار انتخابات نظام پزشکی می پردازند و چون ما هم احساس خود سایت بینی از نوع پزشکانه ورمان داشت، خواستم در این زمینه کیبرد فرسایی بنماییم.و اما این هم انشای من:


ما نظام پزشکی را دوست داریم، چون هم نظام است و ما با شنیدن کلمه نظام یاد دوره خدمت مقدس می افتیم و کیفور میشویم. هم اینکه این پزشکی هم هست.

نظام هر سال از ما 40 هزار تومن پول میگیرد. در عوض کلی کار خوب خوب برایمان انجام میدهد. اول اینکه نظام شماره موبایلمان را گرفته و هی برایمان اس-ام-اس های جوک میفرستد، البته نه از نوع یوزارسیف یا آقا محمود بلکه از نوع خودش. تازه شم نظام ما برایمان مجله های خوکشل می فرستد که توی همه شان عکس آقای دکتر سرد هست و ما با دیدن دکتر سرد گرممان میشود (البته دلمان گرم میشود)

ما کلا کشته مرده دکتر سرد هستیم، یکبار که رفته بودیم ساختمان نظام، دکتر سرد مثل این مافیا ها از توی یک ماشین دودی آمد بیرون و دو تا از این آقاها که عینک دودی دارند و هی اینور آنور را نگاه میکنند و بلد نیستند بخندند هم همراهشان بود. ما از فیلم مافیا خوشمان می آید و پدر خوانده را هم خیلی دوست داریم. اصلا ما فکر می کنیم دکتر سرد پدر خوانده دکترها است.

دکتر سرد به خاطر حقوق ما همه اش با وزیر دعوایش میشود.ما فکر می کنیم  دکتر سرد خیلی قوی است و زورش از همه بیشتر است. اما چون وزیر طفلکی است و گناه دارد و اگر دماغش را بگیری جانش در می آید، دکتر سرد حرف او را قبول می کند تا دل وزیر نشکند. آخر وزیر ما حیوونکی را ندیده اید که چقدر لاغر و مردنی است و گناه دارد.

نظام به ما یک کارت هم داده که شبیه کارت تلفن است اما فرق این است که گرانتر از کارت تلفن است و عکس ما را هم رویش چاپ کرده اند.یک فرق دیگرش هم این است که به درد تلفن کردن هم نمی خورد. ما این کارت را دوست داریم چون یادگاری نظام است و امضای دکتر سرد را هم رویش نقاشی کرده اند، حتی اگر به دردمان نخورد.

راستی دکتر سرد قول داده اگر ما دوباره به او رای بدهیم نظام را متحول می کند و سهمیه های رزیدنتی را هم کمتر میکند. ما فکر می کنیم دکتر سرد فقط وزارت را کم دارد، چون هم رییس کمیسیون دکترهای مجلس است. هم نماینده تهران و هم رییس نظام است. ایکاش میشد که هم نماینده باشد و هم وزیر. آن وقت خیلی خوب میشد و میتوانست همه  را  متهوع  متحول کند.

عکس: پزشک نیوز

ما از پارسال که نرفتیم در نظام رای بدهیم وجدانمان درد می کند و امسال میخواهیم به جایش دوتا رای بدهیم که جبران شویم. تازه از وقتی که رای دادن ما را هم استصوابی کرده اند ما خیلی خوشحال هستیم چون انتخابات های! مهم استصوابی میشوند و اینجوری انتخابات ما هم مهم میشود.

تازه ما به دکتر سرد حتما رای میدهیم چون آدم خیلی راستی است و راست راست راه میرود و حرفهای راست میزند و نظام را هم به راستی هدایت کرده است.

همدکتری! روز 27 دی ماه بیا پای صندوق رای تا باز هم مشت مان را بزنیم تو مناطقی از یاوه گویان و آمریکای جهانی بویژه مستضعفان

___________________________________________________________________

این را هم بخوانید: خود آموز گام به گام پیروزی در انتخابات نظام پزشکی