با عرض پوزش از غیبت چند روزه....

میخواهم تغییرات اساسی در وبلاگ ایجاد کنم. به سبک زنده یاد سنجد (و بچه های این محله و اون محله!) برمی گردم...حتما