بله چنین است.

کسی که درسش را تبریز بخواند و سربازی اش را بندرعباس باشد و پایتخت مملکتش تهران باشد و خودش هم الان یه جای دیگه باشد، باید هم برای هر کار کوچکی دورتادور مملکت را یک گشتی بزند...اصلا دولت الکترونیک به همین می گویند.اصلا دهکده جهانی همین است دیگر.اصلا ما می خواهیم پهناور بودن مملکتمان را به رخ اجانب بکشیم، مشکلی هست؟!