به خاطر مسلمان بودنشان نه...

به خاطر اینکه از دشمنانشان بدم می آید هم نه...

به خاطر تبلیغات جهت دار و تکراری برخی افراد و رسانه ها هم نه...

به خاطر خیلی چیزهای دیگر هم نه...

فقط به خاطر اینکه وقتی در وجدانت را می گشایی، با یک حساب دو دو تا متوجه میشوی که قضیه بسیار اسفبار و غیر انسانیست، فقط به خاطر انسانیت، جمله ای در وبلاگت بنویس...

می دانم، شاید زیاد دل خوشی از کسانی که چنین چیزهایی می نویسند نداری، شاید به نظرت مساله لوث شده است، شاید دوست نداری طعم پست هایت تلخ باشد، اما لحظه ای به کودکان در خون غلتیده غزه بیاندیش و فقط یک جمله فقط برای انسانیت بنویس.

شاید این هم یک بازی است، اما نه بازی وبلاگی که بازی روزگار


مرتبط:

تظاهرات در تل آویو علیه حملات اخیر(Fa)

پاپ خواستار توقف حملات به غزه شد(En)

پ.ن:

می خواستم دوستان رو برای این کار دعوت کنم، اما نخواستم مساله رودربایستی و دعوت باشه، هر کس دوست داشت و دلش خواست جمله ای بنویسد.