دو تا خبر ياهويی!

اول اينکه قسمت groups ياهو برای جلوگيری از اشاعه تهاجم فرهنگی جزو سايتهای فيلتره شده ميباشد و قرار است سايتهای ديگری هم به اين فهرست اضافه شوند.

دوم اينکه ظرفيت ای-ميل های ياهو هم برای رقابت با ای-ميل های google که قرار است با ظرفيت ۱۰۰ مگابايت سرويس دهند، به صد مگابايت (حدود يک هفتم سی دی) اقزايش يافت. ای-ميل های قديمی ياهو هم مشمول اين افزايشند. ياهو اعلام کرده که در سرويس جديد ميتوان ای-ميلهايی تا حجم ده مگابايت هم فرستاد.

*******************************************************************

اما

اين بلاگ مال همه دانشجويان پزشکی مخصوصا ورودی های ۷۸ تبريز است. پس لطفا:

حتما اين وبلاگ را به دوستانتان معرفی کنيد.

زود زود به ما سر بزنين چون زود آپديت ميشيم.

اگر مطلبی برای وبلاگ داريد برامون بفرستيد.  

با تشکرات ويژه- شورای وبلاگمندی ۷۸