دوستانی که مشترک فید وبلاگ می باشند لطفا آدرس فید را به

http://feeds2.feedburner.com/med78

تغییر دهند. متشکرم

در این رابطه:

فید چیست؟

فید وبلاگ

پ.ن: مطلب کوتاهی در مورد تاریخ الفبای ترکی آذری و خطوط رایج فعلی به قسمت صفحات وبلاگ اضافه شد. این مطلب اولین قسمت از صفحات مرتبط با آموزش زبان ترکی آذری است.