پزشکی قانونی را همانطور که در ۳۰ دقيقه ميشد خواند، در ۳۰ دقيقه هم ميشد پاس کرد.

اين امتحان خجسته را به همه چتربازان عزيز تبريک ميگوييم. توضيح اضافه باعث دردسر است!!