سلام

در اين هفته دانشگاه علوم پزشکی تبريز شاهد برگزاری دو نمايشگاه کتابهای پزشکی توسط دو ناشر داخلی است.

اولی در محل انجمن اسلامی دانشکده پزشکی  (طبقه همکف ) برگزار ميشود و دومی هم در تالار فجر بيمارستان امام خمينی (تالار فجر کنار ورودی بخش راديولوژی است)

کتابهای فارسی و انگليسی چاپ داخل عرضه شده در اين نمايشگاهها تا ۳۰٪ تخفيف دارند.