امروز سه تا وبلاگ  برای اوقات فراغتتان که الحمدلله هميشه موجود است، معرفی ميکنم:

اولی با پارتی بازی وبلاگ طراح قالب اين سايته ، امروز فردا غيب خواهد شد .

دوميش يک جايی که اخيرا کشف کردم خودتون بريد می فهميد چيه.

سوميش هم يک جاييه برای آموزش کامپيوتر و مسائل شبکه