مديريت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی طی اقدامی سنجيده دانشجويان متقاضی را به نمايشگاه کتاب می برد.

در اردويی که از طرف اين مديريت برگزار خواهد شد پسران دانشجو روز ۱۳ ارديبهشت راه می افتن و ۱۴ ارديبهشت تهرانند و همون شب هم بر ميگردن.

دختران دانشجو هم ۱۴ ارديبهشت ميرن و شب ۱۵ بر می گردند.

به اين ميگن کار حساب شده...چرا؟

چون دانشجوهای پزشکی از ۱۵ تا ۲۳ ارديبهشت حق خريد کتب خارجی رو دارند. يعنی به عبارت بهتر آقايان محترم دانشجو بهتره که در نمايشگاه کتاب برن و کتابهای غوغولی(يک نوع کتاب کودک) و يا ديوان حافظ بخرند و اصلا دانشجوی پزشکی رو چه به کتاب علمی و خارجی!!؟؟؟؟

ولی خب خانمهای محترم از اين بابت راحتند چون اولين روز فروش کتب خارجی برای دانشجويان در نمايشگاه هستند و اگه تو ازدحام روز اول گم نشن می تونن برن کتاب خارجی بخرند. تازه برنامه اردوی خانمها می خوره به آخر هفته و مشکل چندانی از بابت کلاسها و بخشها نخواهند داشت اما اقايون وسط هفته تشريف می برند و کلاس ملاس هم که با اجازه مديريت فرهنگی غيبت می خورند.

حالا باز خانمها شکايت کنند که ما هميشه حقمون خورده ميشه....