ب ی ل ان (قسمت دوم)

يک تصميم ديگه از  دکتر ب ی ل ا ن:

انترن ها بايد آخر بخش کودکان از مباحث کلاسهای آبشار امتحان بدهند.

اينجا چند سوال مطرح ميشه:

۱-اين کلاسها کلا چقدر منظم برگزار ميشند؟؟؟

۲-مباحث مطرح شده در کلاسها چقدر جامع، کاربردی، مبتنی بر رفرانس های وزارتی و مفيد هستند.

۳- آيا واقعا تمام سوالها از مباحث همين کلاسها خواهند بود.

۴-بر اساس چه رفرنس مکتوبی (که ب ی ل ان هميشه متقاضی درجه يک آن است) می توان گفت که سوال ها از همين کلاسها خواهند بود و جواب مد نظر هم در همين کلاس گفته شده است؟

۵- انترن بيچاره که حتی در وقت مقرر صبح نمی تواند به پيگيری بيماران در آن کتابچه معروف برسد و مجبور است بعضا در بيمارستان بماند يا از صبح ساعت ۷ برای اين کار بيايد و علاوه بر آن کشيک بدهد و در مورنينگ هم شماره سريال کارت اعتباری آريل شارون را بلد باشد و.....باشد، کی می تواند بنشيند آخر بخش همه اين مطالب را يک بار دوره کند (در اينجا فرض بر اين است که انترن فوق الذکر قبلا همه مطالب را يک دور خوانده است)

۶- آيا اگر اين فلک زده به خاطر يک مشکل کوچک در آخر بخش (مثلا ناخوشيی چيزی) نتواند در امتحان نمره مورد نظر را بياورد بايد دوباره تشريف بياورد بخش و سه ماه آزگار کشيک بدهد؟

۷-چند نفر از اساتيد محترم خودشان واقعا خواهند توانست نصف سوالات مطروحه را جواب دهند؟

۸-اگر اين طرز امتحان گرفتن چيز خوبی بوده، آيا آقای دکتر در اين چند ساله غفلت نکرده است که چنين فرصت آموزشی مناسبی را از اينترنها دريغ کرده است؟

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
نيما

خدا آخر و عاقبت تو را با اين دکتر بيلان ختم به خير کند!

احمد ابراهيمی

این بیلان رو اصلن تحویل نگیرید.چون روش زیاد میشه.