جشنواره برگزيدگان

006005.jpg
بالاخره جشنواره برگزيدگان دانشجويی برگزار شد. مبارکه 05.gif
البته خيلی خوبه که از کسانی که بالاخره زحمتی کشيده اند و افتخاری آورده اند تقدير شه و ما هم خوشحال ميشيم از اين کارها بکنند ( حتی اگه خودمون هم برگزيده نباشيم )
اما به طور کلی من از چند بابت از دست اندر کاران اين جور چيزها تقدير ميکنم:
در درجه اول به خاطر انتخاب نفرات از ما بهتران ... به دليل اين که درسته که بعضی بچه های واقعا زحمتکش و افتخار آفرین رو هم ناچارآ  برگزيده کرده بودند ، ولی به خاطر اينکه افراد دو دره بازی نظير بنده و شما هم  زياد دپرس نشيم و بدونيم که بدون زحمت هم ميشه برتر بود ، بعضی بچه های با حال رو هم زير سيبيلی از ما بهتران اعلام کردند تا کور شود هر آنکه جنبه نداره14.gif
هم چنين جا داره از مسوولان تشکر کنيم به خاطر اينکه بيش از ۱۰ ميليون تومان خرج اين مراسم کردند. به هر حال يه همچين کاری بايد چشم تمام دانشگاه های ديگه و از جمله جانز هاپکينز رو -که از قديما چشم نداره برتری ما رو ببينن - رو در بياره.
tathir5.gif
باز هم بايد تشکر کنيم از معيارهای انتخاب برگزيدگان که به خوبی رعايت شده بود.
دوباره بايد سپاس ويژه حواله کنيم خدمت عزيزان  که الزام و ضرورت پديده تقدير را هر ۱۰ سال يکبار در می يابند و بعد به دليل over dose شدن تقدير در دانشگاه تا ۱۰ سال بعد قضيه را مسکوت ميگذارند. اصلا چه معنی داره هر روز هر روز از دانشجو تقدير بشه ...لوس بازی نداريم که....هر وقت عقشمون کشيد تقدير ميکنيم ، باقی اوقات هم برگزيده ها رو ميسپاريم به دست تقدير.
در ضمن بيخود کرده هر کی گفته دليل يه همچين حرکات تقديری ناگهانی خاص و ويژه و شخصی است . مگه اينجا شهر هرته؟! اينجا خيلی هم غير هرته.
همين....
در پايان مراتب تقدير خود را از تقدير کنندگان و شوندگان و اشخاص ثالث از خودم بروز می دهم .
دانشجوجوی اينجا
/ 0 نظر / 3 بازدید