نظر سنجون

طبق آخرین نظر سنجی ما، ملت این قالب رو باحال تشخیص داده بودن(دم طراحش پر حرارت)...اما عده ای از همون ملت من باب تنوع خواستار تغییراتی در این کار شده بودند که.... (من بلد نیستم)

/ 5 نظر / 6 بازدید
مهناز

اين پائينی که حساب نيست...من اولم

مهناز

خيلی هم بلاگفا بهتر تر ترههههه...فهميدی يا جور ديگه حاليت کنم؟

نيما

اولا که خواهش ميکنم. انجام وظيفه بوده (بيده؟)! ثانياٌ ماشاالله شما که خودت دست بردی توش. ثالثاٌ شما يک بار کليک کن روی اين لينکی که به ما دادی بعدش بهم حتماً بگو از کجا سر در مياری. رابعاً اون يکی هم به چشم! آهان راستی! خامساً! نتایج اين نظرسنجی رو بده خودم هم ببينم!

علی

ای بد نیست! اگه خیلی مال بود که نمیگفتن عوضش کن

نيما

جون ميدم واسه يه اظهارنظر صادقانه (هرچند سطح پایین) مثل اين نظر پايينی!