اطلاعیه

اطلاعیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آزمون مقـاطع دکترای تخصصی Ph.D.)(  و دستیــاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت  ســال تحصیـــلی 83-82

  الف ) شرایط عمــومــی :

  داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور را دارا باشند.

  ب ) شرایط اختصــاصی :

1- دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) در رشته مربوطه یا دکتری حرفه ای ( پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی ) طبق جدول شماره یک. ( مدارک معادل کارشناسی ارشد پذیرفته نیست .)

2- عدم اشتغال به تحصیل در دوره های دکترای تخصصی  Ph.D.)( یا دستیاری در کلیه موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور

تبصره : دانش آموختگان دکترای تخصصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت و متخصصین بالینی مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند.

3- دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح ذیل :

    -   MCHE    حداقل نمره 50                                            -   TOEFLحداقل نمره 480

     -  IELTS   حداقل نمره 5                           -  MELAB   حداقل نمره 70

 لازم به ذکر است داوطلبانی که در امتحان زبان MCHE   نمره 45 و بالاتر را کسب کرده باشند در آزمون  این دوره می توانند ثبت نام نمایند مشروط بر اینکه تا پایان نیمسال دوم  تحصیل موفق به کسب نمره حدنصاب  ( 50 ) شوند در غیر این صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری می شود.

- مدت اعتبار مدرک زبان حداکثر 2 سال به هنگام ثبت نام ( 15/6/82 لغایت 3/7/82 ) می باشد.

 ضمنا" با توجه به اینکه در آزمون کتبی، زبان تخصصی حذف شده است ، نمرات کسب شده در آزمون زبان در آزمون شفاهی ( مرحله دوم ) موثر خواهد بود .

4- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

5- دانشجویان ترم آخر با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ 30/11/82 مجاز به شرکت در آزمون  می باشند.

6- داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه عمومی می باشند باید تا تاریخ 30/11/82 خدمت وظیفه عمومی را به  پایان برسانند.

7- داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته می باشند. بدیهی است در رشته هایی که بیش از یک محل ، ظرفیت پذیرش داشته باشد داوطلب در صورت پذیرفته شدن در مرحله اول آزمون می تواند به ترتیب اولویت ، نسبت به انتخاب چند محل اقدام نماید.

  ج ) چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشـــجو :

1- آزمون شامل دو مرحله کتبی ( 70%  ) و مصاحبه ( 30 % ) می باشد.

2- آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود.

3- از داوطلبانی که در آزمون کتبی ( مرحله اول ) حدنصاب نمره لازم را ( با توجه به سهمیه مربوطه ) کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی ( مرحله دوم ) دعوت به عمل خواهد آمد .

4- سهمیه های پذیرش در این آزمون به شرح ذیل می باشد :

×  طبق جدول شماره 1 در رشته هایی که با عدد 2 مشخص شده 30 درصد و رشته ای که با عدد 3 مشخص شده 50 درصد ظرفیت پذیرش کل به داوطلبین پزشک اختصاص دارد.

×  20 درصد ظرفیت پذیرش کل به سهمیه رزمندگان ، جانبازان ، همسران و فرزندان  جانبازان بالای 25% ، جهادگران داوطلب بسیجی ، آزادگان ، فرزندان و همسران آنان و فرزندان و همسران شاهد تعلق می گیرد .

 ×  مابقی ظرفیت بصورت 70%  سهمیه داوطلبان آزاد ، 30% سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد رسمی ( آزمایشی یا قطعی ) دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت می باشد.

تبصره :

چنانچه کارشناسان ارشد رسمی ( آزمایشی - قطعی ) موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی داوطلب شرکت در آزمون دوره دکترای تخصصی رشته های فرآورده های بیولوژیک , انگل شناسی , ویروس شناسی , ایمنی شناسی , باکتری شناسی و بیوشیمی پزشکی باشند می توانند از سهمیه مربیان ( 30 درصد ) در آزمون مزبور استفاده نمایند در غیر این صورت در سهمیه آزاد سنجیده خواهند شد.

       تذکرات مهم :

1- تنها افرادی می توانند از سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد استفاده نمایند که دارای شرایط زیر باشند :

  الف 5 سال سابقه استخدام رسمی قطعی ، آزمایشی و یا پیمانی با مدارک  بند 1 - ب  شرایط اختصاصی تا تاریخ 30/11/82

 ب دارا بودن حکم استخدام رسمی ( قطعی یا آزمایشی ) که حداکثر تا تاریخ 31/5/82 صادر گردیده باشد.

  ج -  حداکثر سن 40 سال تا تاریخ 30/11/82

( بدیهی است افرادی که فاقد شرایط فوق باشند نمی توانند از سهمیه مذکور استفاده کنند و شرکت آنها در سهمیه آزاد بلامانع می باشد.)

2-داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان در صورتیکه بعد از سال 68 از این سهمیه استفاده کرده باشند تنها در صورتی می توانند مجددا " از این سهمیه استفاده نمایند که حداقل سابقه 12 ماه حضور در جبهه داشته باشند.

3-داوطلبان واجد شرایط استفاده از هر دو سهمیه مربیان و رزمندگان ، فقط مجاز به انتخاب یک سهمیه می باشند و در صورت انتخاب هر دو سهمیه مذکور فقط در سهمیه رزمندگان سنجیده خواهند شد.

4-داوطلبان سهمیه ها در صورتی که در هر  مرحله آزمون ( کتبی و نهایی ) نسبت به سهمیه آزاد از نمره بالاتری برخوردار باشند به سهمیه آزاد منتقل می شوند.

5- حدنصاب پذیرش در هر دو مرحله برای سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سهمیه رزمندگان 80%  نمره  آخرین فرد پذیرفته شده  در سهمیه آزاد می باشد.

6- اختصاص سهمیه پزشکان مشروط به کسب حدنصاب 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده غیر پزشک در هر دو مرحله آزمون می باشد.

7- اطلاعات مربوط به آزمون کتبی در جدول شماره 1 آمده است .

8- بخشی از برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته های مورد پذیرش در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  درمانی تهران در ایستگاههای تحقیقاتی ( خارج از تهران ) انجام خواهد شد.

د ) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون ورودی :

1- تکمیل دقیق فرم شماره 1 ( تقاضانامه ثبت نام )

2- تکمیل دقیق فرم شماره 2 ( گزینش )

3- یک برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

4- 5 قطعه عکس 4×3 جدید ( یک قطعه به فرم ثبت نام و یک قطعه به فرم گزینش الصاق شود ).

5- فتوکپی مدرکی دال بر روشن بودن وضعیت نظام وظیفه ( به استثنای دانشجویان ترم آخر )

6- فتوکپی دانشنامه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی و یا مدرک معتبری که نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب در دوره مربوطه باشد ( مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تائید یکی از وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم, تحقیقات و فناوری رسیده باشد ) .

7-گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر طبق بند  5  ب  ( این گواهی باید حداکثر تا تاریخ 30/7/82 بصورت محرمانه توسط اداره کل آموزش دانشگاه ها به دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ارسال گردد ).

8-فتوکپی آخرین حکم استخدام رسمی ( قطعی یا آزمایشی ) جهت متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد

9-موافقت نامه کتبی بدون قید وشرط از بالاترین مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع Ph.D. برای داوطلبان کارمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و نیز شاغلین رسمی سایر سازمانها

لازم به ذکر است ارائه حکم ماموریت آموزشی حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی الزامی می باشد.

10- ارائه فرم مخصوص استفاده از سهمیه 20% رزمندگان ، صادر شده از مراجع ذیصلاح به شرح ذیل :

-         جانبازان ، همسران و فرزندان آنان از دفاتر بنیاد جانبازان در شهرستانهای ذیربط .

-         فرزندان و همسران شاهد از ادارات کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی مراکز استانها .

-         جهادگران داوطلب بسیجی از اداره کل امور جهادگران وزارت جهادسازندگی

-         رزمندگان از پایگاهها و نواحی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

-          آزادگان ، فرزندان و همسران آنان از ستادهای رسیدگی به امور آزادگان استانهای تابعه ( محل پرونده آزادگی آزاده )

11 -گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی که نابینای مطلق ، ناشنوای مطلق یا معلول جسمی و حرکتی می باشند. ( این دسته از داوطلبین بایستی گواهی مذکور را از مراکز سازمان بهزیستی استان ذیربط دریافت و آن را به همراه سایر مدارک ثبت نام ارسال نموده و بند15 تقاضانامه ثبت نام را کامل نمایند ).

12-فتوکپی مدرک زبان بر اساس بند  3 - ب

13- مدرک معتبری که معدل مقطع قبلی داوطلب در آن درج شده باشد و برای دانشجویان ترم آخر معدل واحدهائی که تاکنون گذرانده اند.

14- اصل فیش بانکی به مبلغ هشتاد هزار ریال ( 000/80 ) ریال به حساب شماره 1278 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران ).

15- اطلاعات مربوط به کارنامه داوطلبین یک هفته پس از اعلام  اسامی قبول شدگان نهائی در شبکه اینترنت به  آدرس :  http://dme.hbi.ir  قرار خواهد گرفت , بدین منظور داوطلب می بایست شماره داوطلبی خود را یادداشت نماید.

  هــ نحوه ارسال مدارک و شرکت در آزمون ورودی :

  1- داوطلبان باید مدارک مشروحه فوق را از طریق پست سفارشی از تاریخ 15/6/82 لغایت 3/7/82 به آدرس : تهران خیابان وصال شیرازی - ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت - طبقه ششم - دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی, بهداشت و تخصصی ارسال نمایند.

2- بدیهی است به  مدارکی که ناقص باشد یا بعد از تاریخ فوق ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . داوطلبان موظفند بر روی پاکت حاوی مدارک ، رشته انتخابی خود را حتما" قید نمایند.

3- داوطلبین جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون  با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر می توانند از ساعت 8 الی 14روز پنجشنبه مورخ 1/8/82 به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واقع در تهران بزرگراه شیخ فضل ا نوری تقاطع بزرگراه شهید چمران دانشکده پیراپزشکی مراجعه نمایند.

 4- تاریخ برگزاری آزمون کلیه رشته ها روز جمعه 2/8/82 راس ساعت 9 صبح می باشد.

- تذکرات:

الف- از کلیه پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D.) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت , تعهد عام و در صورت ارائه اعلام نیاز از یکی از دانشگاهها یا موسسات وابسته به وزارت متبوع, تعهد خاص اخذ می گردد. نامبردگان می توانند از حقوق معادل دستیاری براساس بخشنامه های موجود یا بر اساس آئین نامه بورس داخل استفاده نمایند.

تبصره 1- مستخدمین رسمی وزارت متبوع و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور, تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.

تبصره 2- مستخدمین رسمی سایر وزارتخانه ها, موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت , چنانچه هزینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت گردد از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

  ب : در صورت بوجود آمدن هر گونه تغییر در شرایط ثبت نام ، رشته ها ، ظرفیت ها و مدارک مورد پذیرش مراتب از طریق  اطلاعیه تکمیلی در یکی از جراید کثیر الانتشار عصر روز سه شنبه  مورخ 29/7/82 به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ج-  نتایج مرحله اول آزمون در یکی از جراید کثیر الانتشار عصر مورخ 29/8/82 به اطلاع  داوطبین خواهد رسید.

ضمنا"اطلاعیه ثبت نام در شبکه اینترنت به آدرس

/ 0 نظر / 4 بازدید