و اما عشق...

سپاس

... از خداوندی که همه هستی ام را به من بخشید و باز هم لطفی دوباره در حقم کرد

... از پدرم که حتی با سکوتش به من درس زندگی آموخت

... از مادرم که خداوند مهربانی هایش را با محبت او به من نشان داد

 

... و از تو که زندگی ام را معنا بخشیدی

/ 0 نظر / 44 بازدید