ادبيات فولکلوريک پزشکی!!!!

بعد از اینکه مطلبی در مورد ترمینولوژی عوامانه گذاشتیم اینجا، گفتیم بد نیست یه فولکلوریک پزشکی هم داشته باشیم. بعضی اصطلاحات پزشکی یا در ارتباط با امور پزشکی تقریبا به نوعی احوالپرسی (Greeting)  تبدیل شده اند. یعنی طرف بدون اینکه منظورش واقعا اون سوال یا جمله باشه فقط برای برقراری ارتباط اونها رو میگه یا میپرسه.

بعضی از این اصطلاحات احوالپرس و غیر احوالپرسی را با معادل هاشون آوردم...حالا شاید زیاد کامل و دقیق نباشه...

کشیک خوبی داشته باشی (یه جور آرزوی موفقیت05.gif)

کشیک دیشب چطور بود؟ (حالت چطوره؟)

چه خبر از بخش؟ (همون چه خبر؟)

کدوم بخشی؟ ( در چه حالی؟)

ایشالله که شب دیگه بستری نداشته باشی (بعد از یه روز پرکار...معادل خدا قوت و خیر پیش23.gif)

پست کشیکم (حالم خوب نیست)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وایتال ساینت استیبله؟ (حالت خوبه؟)

آدم گاسترو انتریت میشه (حال آدم به هم میخوره)

یارو خیلی کانستیپیشنه (....09.gif)

دکستروز ، گلوکز ( اصطلاحاتی که برای موارد خود شیرین به کار میروند05.gif)

ای پتدین (نوعی جان نثاری!!!)

آمپول آمریکایی، مخدر مخصوص، دیکلوفناک خارجی، دوا اسراییلی (همان واتر فور اینجکشن...معمولا ساب کوتانئوس04.gif)

مالینجرینگ منفی ( وقتی کسی مشکلاتش یا مثلا خسته بودنش را انکار می کند )

مالیگنانت (آدم بدخیم و گیر)

سمپاتکتومی شده (بیخیال)

آسکاریس (مزاحم از نوع خفن)

بد کشیک (بدشانس)

خوش کشیک (بهمان طریق یعنی خوش شانس)

بخش استیبله (شهر در امن و امان است)

تلفونکتومی شده (نوعی خوش کشیک که حتی بهش زنگ هم نمی زنند)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا اینجا را فعلا داشته باشید...بعدا اگر حافظه یاری کرد بقیه اش را هم می آورم.

/ 2 نظر / 22 بازدید
طبيب

اميدوارم كه اين به خاطر آوردنات دچار يه لكوستيوز دائم بشه!