امروز چه خبر؟

یادآوری برای پايان نامه!!!

اگر تا به حال در مورد پایان نامه اقدام نکرده اید حتما و سریعتر دست به کار شوید چون همانطور که می دانید طبق قوانین جدید باید موضوع پایان نامه تا امتحان پره انترنی تصویب شده باشد. ضمنا در مورد موضوعات هم سختگیری می شود و در آخر هم باید دفاع کنید.

..............................................................................................

Skill lab

برنامه های جدید Skill lab هم برای موارد Cut down-chest tube و احیای پیشرفته در حال برنامه ریزی است. برنامه را تا چند روز دیگر در همین وبلاگ اعلام خواهیم کرد. این بار هم مثل دفعات قبلی باید سرگروهها با هماهنگی با مرکز و بخشها برای شرکت در کارگاه اجازه پیدا کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید