گروه کوهنوردی دانشگاه و باقی قضايا

گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی تبريز که زير نظر مديريت تربيت بدنی دانشگاه فعاليت می کند هر از چند گاهی برنامه هايی برای صعود به قلل منطقه و يا سفر به برخی مناطق گردشگری ارائه می دهد. اما متاسفانه در مراجعه جهت ثبت نام معمولا به دانشجويان گفته می شود که اردوی اين هفته برگزار نخواهد شد و انشالله اردوی هفته آينده برگزار خواهد شد اما معمولا هر هفته ای، هفته آينده ای هم دارد.

اين روند مدتهاست ادامه دارد و گويا مسوولان تربيت بدنی به غير از تایپ، پرينت و نصب آگهی و برنامه اردوها در دانشگاه هيچ اقدام واقعی ديگری انجام نمی دهند.

در مورد اين برنامه ها ما با دو فرضيه مواجه هستيم يا اينکه واقعا مديريت تربيت بدنی هيچ اهميتی به برگزاری يا عدم برگزاری برنامه ها نمی دهد و به برنامه ريزی و اعلان عمومی صرف اکتفا می کند.يا اينکه (خدای نا کرده) اين برنامه ها بطور مرتب اجرا می شوند (البته بر روی کاغذ ها و فاکتور ها) اما در عمل هيچ اردويی برگزار نمی شود.

در هر حالت اول مديريت تربيت بدنی به دليل عدم برنامه ريزی عملی و ضعف مديريت (آن هم به صورت تکرار شونده) عملکرد مطلوبی از خود نشان نمی دهد و در صورتيکه که حالت دوم متصور باشد ظن خيانت در امانت برای مسوولان مربوطه مطرح است.

البته ما در اينجا قصد تخطئه مسوولان محترم و زحمتکش را نداريم.اما آيا تا کنون اين مسوولان حداقل از خود نپرسيده اند که آيا ضرورتی دارد که برنامه ای که اجرا نمی شود اعلام گردد؟!! و آيا لازم نيست در نحوه برنامه ريزی خود تجديد نظر به عمل آورند؟

/ 0 نظر / 7 بازدید