کيس راديو گرافی

 سلام

اين دفعه يک مورد راديو گرافی براتون ميذاريم.

باز هم ميتونيد در قسمت <نظر> جواب اين کيس رو ببينيد.

A 36-year-old man presents with recurrent swelling of the right submandibular gland that has lasted 3 months. It occurs a few times a week, usually after a meal. The swelling causes some discomfort and usually subsides after 1-2 hours. On examination, a firm 2 X 2-cm swelling is palpable in the right submandibular area. The swelling is nontender, not attached to the skin, and bimanually palpable. Intraoral examination findings are unremarkable. No calculi are palpable. A sialogram is obtained. What is the diagnosis?

Hint
Episodes recur after meals

/ 2 نظر / 4 بازدید
دانشجویان 78 تبریز

Answer Calculi in the submandibular duct: The sialogram revealed calculi in the submandibular duct, although it was not clinically palpable, possibly because of the size of the calculi or its proximity to the gland. The patient's history is also consistent with sialectasis, in which congenital strictures and dilatation of the submandibular ducts appear like a snowstorm on a sialogram. Treatment consists of removing the calculi, if possible, or excising the submandibular gland.

nava

سلام دکتر،من دانشجوی پزشکی نيستم،البته رشته ی منم بی ارتباط با درمان نيست.ولی به پزشکی هميشه علاقه داشتم و از بچگی کتاب های پزشکی می خوندم،اما خب قسمت نشد،تلاش بيشتری می طلبيد.خوشحالم که با وبلاگ شما آشنا شدم و خوشحال ميشم که شما هم به دفتر کاهی من سر بزنيد.در پناه حق،پيروز و سرفراز باشيد.