تکليف گروهها چی ميشه؟

در جريان هستيد که آموزش قبلا تعداد نفرات گروهها را ۸-۹ نفر اعلام کرده بود.

کلا هم مراحل گروهبندی با تاييد آموزش و گاه حتی به دستور آموزش انجام شده بود (مثل مورد فوق) اما حالا که تعدادی (مخصوصا از گزوههای ۸ و ۱۵ که همان آ و ب سابق هستند) افتاده يا به امتحان نرسيده اند آموزش ابراز ميکند که گفته بوده گروهها فقط ۷ نفر باشند نه بيشتر (جالب اينجاست که بعضی گروهها موقع گروهبندی به اجبار آموزش از ۷ نفر به ۸ نفر تغيير يافتند مثل گروه آقای پيا و يکی دو گروه ديگر)

به هر حال در صحبتهايی که امروز با حضور سرگروهها در آموزش انجام شد، آموزش تا ظهر فردا به گروهها مهلت داده است تا ۷ نفره شوند. گروههايی که تا ان موقع ۷ نفره نشوند به قيد قرعه يک نفر از افرادشان حذف خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید