تصميمات قاطع دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ادامه حضور دانشجويان دانشگاه آزاد

به دنبال اعلام اين مطلب كه گروه هاي مختلف آموزشي از پذيرفتن دانشجويان دانشگاه آزاد تا اطلاع ثانوي خودداري خواهند كرد، مجددا برخي گروه ها با تجديد نظر در تصميم قبلي خود اقدام به پذيرش دانشجويان دانشگاه آزاد در بخش ها نمودند. برخي از اين دانشجويان پس از طي كردن يكي دو روز از دوره هاي خود در بيمارستانهاي طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (از جمله بيمارستان عالي نسب و تامين اجتماعي) مجددا به بخش هاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي فراخوانده شدند. اين تغييرات در تصميم گيري ها مشكلاتي را هم براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و هم براي دانشجويان دانشگاه آزاد به وجود آورده است.

 

لغو ناگهاني برنامه هاي skill lab

برنامه آموزش مهارت عملي احياي پيشرفته نوزادان كه طبق اعلام قبلي براي تمام اينترن ها در نظر گرفته شده بود و حتي تاكيد شده بود كه در صورت نگذراندن اين دوره، اينترنها نخواهند توانست فارغ التحصيل شوند؛ بطور ناگهاني تعطيل شد و با برنامه هاي آموزشي براي اساتيد جايگزين گرديد.

اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه طبق برنامه زماني مركز آموزش مهارتها ( Skill Lab ) تعدادی از اینترنها این دوره را گذرانده اند و عده ای دیگر با توجه به اینکه برنامه آنها برای روزهای آینده تنظیم شده بود، موفق به گذراندن این دوره نخواهند شد.

بيمارستان امام خميني مجددا صبحانه مي دهد!

چندي قبل مسوولان امور تغذيه بيمارستان امام خميني تبريز اعلام كردند كه به منظور كاهش هزينه هاي بيمارستان و صرفه جويي به اينترنها و رزيدنت ها صبحانه نخواهند داد. اين در حالي بود كه حتي خدمه قراردادي بيمارستان كماكان در ليست ارائه صبحانه قرار داشتند.

براي آشنايي بيشتر شما با مفهوم صرفه جويي، بهتر است بدانيم از چند ماه قبل مسوولان بيمارستان اقدام به تزيين بخش هاي مختلف با پوشش گرانيت كرده و در برخي قسمت ها از تزيينات زيباي چوبي براي دكوراسيون استفاده كرده اند. (سنگفرش قبلي بخشهاي مختلف بيمارستان از سنگ مرمر بود كه با گرانيت تعويض شد)

با اعلام اين مطلب و پس از اعتراضات مختلف اينترنها و رزيدنت ها به رويه فوق و امضاي نامه ها و تومارهاي مختلف، مسوولين بيمارستان پذيرفتند كه به بيت امال خيانت كنند و به اين دسته نيز صبحانه بدهند.ما نيز  بر خود وظيفه مي دانيم كه در همينجا مراتب قدرداني خود را نسبت به وجدان مالي و روحيه صرفه جو و اقتصادي اين مسوولان ابراز كنيم.

/ 0 نظر / 6 بازدید