و اینک زمستان

یلدایتان مبارک

یلداهایم را که مرور می کنم خاطرات رنگ به رنگی لابلایشان هست.

اولین یلدایمان در تبریز که با ٨ نفر از همکلاسی ها رفتیم پارک ایل گلی که آن شب شاید کلا ٥ نفر دیگر در آن پارک بودند

یلدایی دوستانه و غریبانه که مصادف با ورود کامپیوتر به اتاق خوابگاهم بود

یلدایی با ٢٠ نفر از دوستان در خوابگاه بچه های فنی به صرف پشمک تا خرخره و حتی داخل چشمها و گوشها و خوابیدن شب به صورت کنسرو ماهی ساردین

یلدایی دیگر با بچه های علوم پزشکی

/ 0 نظر / 46 بازدید