پيشاپيش......

پیشاپیش روز پزشک مبارک...صد سال به این پزشک ها ...الهی خودتون پزشک باشید اما عمرتون مثل پزشک نباشه !!!!

فعلا این تبریک رو داشته باشید تا بعدا بقیه ش رو عرض کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید