منابع آزمونهای پره اينترنی و رزيدنتی امسال

منابع آزمون های پره اينترنی و رزيدنتی سال ۸۵ توسط سايت دبيرخانه شورای آموزش پزشکی اعلام شد. از لينکهای زير برای ديدن منابع اعلام شده استفاده کنيد:

منابع آزمون پره اينترنی

منابع آزمون رزيدنتی

/ 0 نظر / 6 بازدید