يک فردی آمده در وبلاگش (که قبل از نوشتن اين مطلب احتمالا هيچ بازديد کننده ای هم نداشته) تحت عنوان نقد وبلاگهای پزشکی (آن هم نقد فقط ۳ وبلاگ) يک سری حرفهای بی پايه و توهين آميز نسبت به کل جامعهپزشکی زده.

/ 0 نظر / 6 بازدید