مرد مسافر جوانی که در صندلی جلویی نشسته، نیم نگاهی به روزنامه اش می کند و با تاسف سری تکان

/ 0 نظر / 8 بازدید