باز هم این مستکبرین!!!

۱-پزشکان و وبلاگستان:
اين مطلب را ببينيد!!! من نمی دونم زير ذره بين بردن خاطرات صادقانه و توام با طنز يک دانشجوی پزشکی (که هيچ مسوولين درمانی متوجه او نيست و در حال آموختن است) چه معنی دارد!؟؟ يا دفاعايات يک پزشک در مقابل سیل تهمتها، کجايش وقيحانه و بی شرمانه است!! البته همان اول مطلب را که بخوانيد به درجه ادب اين فرد پی می بريد
۲-تعرفه های جديد:
اعلام نرخهای جديد خدمات درمانی هم که سر و صدای زيادی راه انداخته!
امرزو اخبار ساعت ۱۴ شبکه به اصطلاح ملی،طی يک گزارش به مسووليت ضد امپرياليستی (و صد البته پوپولیستی) خود عمل کرد و پزشکان (اين قوم هميشه خونريز و مستکبر) را افشا نمود!!!!!
نکات جالب در مورد اين گزارش:
الف)از همه (حتی وزير رفاه که در حوزه خود نيز ناکارآمد نشان داده) در اين مورد مصاحبه به عمل آمد به جيز خود دست اندکاران نظام پزشکی!
ب) از بيماران قيمت داروهايی که خريده اند را می پرسيدند و آن را به حساب حق ويزيت بالای پزشکان می گذاشتند!!!!!
ج) وزير رفاه مدعی شد: اتحادیه هيچ صنفی خودش برای صنف خودش قيمت گذاری نمی کند!!!! ما که تا حالا کاملا برعکسش را ديده ايم (به ليست نرخهای مصوب همه صنوف نگاه کنيد و ببينيد مهر کجا غير از اتحاديه صنف خودشان پايش است!)
د)در گزارش ادعا شده که نبايد پزشکان خودشان بر خودشان نظارت کنند! با این حساب پيشنهاد ميشود بقالان بر کار پزشکان نظارت کنند!! يا مثلا پليس بيايد و تشخيص دهد که آيا اقدامات درمانی انجام شده طبق اصول علمی بوده يا خير!!!!

۳-

/ 0 نظر / 6 بازدید