آخرين خبر های انترنی

با سلام

خوب از دانشجويان هفتادوهشتی ۱۶ گروه تشکيل شد و حدود ۱۷ نفر يا ۱۶ نفر هم (اکثرا ۷۷ و ۷۶) گروهبندی نشده اند که قرار است توسط آموزش گروهبندی شوند.به ۲ گروه

به اين ترتيب ۱۸ گروه انترنی مشخص شده اند.

اما در مورد چرخه بندی گروهها:

در حال حاضر خانم دکتر سياح ملی در مسافرت خارج به سر می برند! و خانم نجفی(کارشناس امور انترنی) نيز در مرخصی ،و منتظريم تا با حضور ايشان ترتيب بخشهای چرخه ها مشخص شود و بعد هم قرعه کشی چرخه ها انجام شود.

اينکار هم در طول هفته آينده (دوشنبه يا ۴ شنبه) انجام خواهد شد.

زمان دقيق جلسه  چرخه بندی را در همين وبلاگ هم اعلام خواهم کرد.منتظر باشيد.

 

*** ضمنا گروههای که برخی از افراد آنها در امتحان پره انترنی مشمول رحمت الهی گردند و دوستانشان را تنها بگذارند، در اولويت دريافت نيروهای انسانی (مهمان ها ، از خارج برگشته ها و غيره ها ) خواهند بود و البته هرچه تعداد گروه کمتر در اولويت تر>>>به نقل از آموزش

 

/ 0 نظر / 5 بازدید