خبر- تمديد پروانه مطب پزشكان از طريق سايت اينترنتي نظام پزشكي

كار تمديد پروانه مطب پزشكان، دندانپزشكان و ماماهاي سراسر كشور از طريق سايت اينترنتي سازمان نظام پزشكي آغاز شد.

دكتر جمشيدی ،معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي كشور، اظهار داشت: به جهت جلوگيري از مشكلات رفت و آمد پزشكان به سازمان نظام پزشکی و ايجاد تسهيلات بيشتر جهت همكاران، تمهيداتي فراهم شده است تا پزشكان، دندانپزشكان و ماماهاي سراسر كشور جهت تمديد پروانه مطب خود با استفاده از سايت اينترنتي سازمان نظام پزشكي به آدرس http://www.irimc.org نسبت به تكميل فرم‌ها و ارسال مدارك مربوطه اقدام نمايند.

وی افزود: كليه فرم‌ها و مداركي كه جهت تمديد پروانه مطب لازم مي‌باشد در سايت اينترنتي سازمان وجود دارد.
اعضاء سازمان مي‌بايستي فرم‌هاي مربوطه را تكميل نموده و اصل مدارك لازم را نيز از طريق شركت‌ پست معرفي شده در سايت به اين سازمان ارسال نمايند. بديهي است پروانه‌هاي صادره جديد از طريق شركت پست به همكاران تحويل خواهد شد.

آن دسته از اعضاء سازمان كه به سايت اينترنتي دسترسي ندارند مي‌توانند با در دست داشتن كارت ملي، يك قطعه عكس، كارت نظام پزشكي، گواهي تسويه حساب از نظام پزشكي، گواهي نهايي آموزش مداوم، اصل پروانه مطب ، تصوير صفحات شناسنامه، اصل دانشنامه تخصصي و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه با مراجعه به نظام پزشكي‌هاي سراسر كشور نسبت به تجديد عضويت و تمديد پروانه‌هاي خود اقدام نمايند.
دكتر جمشيدي با اعلام اينكه وفق قانون آموزش مداوم، اعضاي سازمان مي‌بايست 125 امتياز بازآموزي را كسب و گواهي نهايي بازآموزي را دريافت نمايند تأكيد كرد: «سازمان نظام پزشکي آماده است پروانه مطب افرادي كه از دانشگاه‌هاي مربوطه شان گواهي نهايي بازآموزي را دريافت نموده‌اند، تمديد نمايد. ضمن آنكه تمامي دانشگاه‌ها متعهد شده‌اند تا اين گواهي‌ها را از اول تيرماه سالجاري صادر نمايند.»

/ 0 نظر / 40 بازدید