اتو ماسيون آموزش دانشکده!!!!

 

اخيرا گويا قرار شده که اتاقهای مختلف آموزش دانشکده به صورت شبکه از طريق کامپيوتر به هم وصل بشوند.06.gif

اين کار از قرار معلوم به منظور تسهيل در خدمت رسانی به دانشجويان ( به مناسبت سال نهضت خدمت رسانی !) انجام ميشود. تا در به در از اين اتاق به آن اتاق نروند.18.gif

گويا کارمندان آموزش هم از اين قضيه کلی خوشحال شده اند! چون حالا راحت ميتوانند با هم از طريق شبکه گيم ( بازی کامپيوتری ) صرف بفرمايند.14.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید