مهلت ثبت نام جشن

مهلت ثبت نام برای جشن در دوم تير ماه به پايان می رسه

گروه برگزار كننده جشن  اعلام كرده اند كه عدم استرداد فرم توزيع شده برای ثبت نام جشن تا موعد ۲ تير ماه به منزله انصراف از شركت تلقی خواهد شد.

ضمنا در صورت عدم پرداخت ۴۰ هزار تومان علی الحساب، ثبت نام كان لم يكن تلقی ميشود.

عدم مهر كردن فرم با مهر اينترنی هم باعث بی اعتبار شدن فرم خواهد بود.

در هر صورت در صورتيكه مايل به شركت در جشن هستيد با رعايت موازين! فوق تا ضرب العجلی كه تعيين كرده اند نسبت به ثبت نام اقدام فرماييد.

/ 0 نظر / 6 بازدید