بی عنوان .بی خیال.بی انگیزه.بی احساس!!!

چه حرف جالبی زده  سینوس کاروتید در آخرین پستش....بی عنوان .بی خیال.بی انگیزه.بی احساس....

الان تقریبا یک همچین احساسی دارم......

همين....

/ 2 نظر / 5 بازدید
طهورا

اول! آخی! از اين اتفاقا واسه منم زياد ميفته اما سعی می کنم که تو وبلاگم درز نکنه و روحيه ی ملت تضعيف نشه! ولی...می دونم حس مزخرفيه!

پزشکی تبريز ۷۸

روحيه ملت؟؟ اگر قرار باشه روحيه دهنده ملت ما باشم كه بيچاره ها دپرس تمام ميشن