فوق العاده

با خبر شديم که يکی از اساتيد محترم بخش کودکان ضمن ابراز لطف نسبت به مطالبی که در مورد بخش کودکان نوشته بوديم، گفته اند که به دليل جالب بودن مطالب می خواهند آنها را پرينت کرده و در اختيار سايرين (حالا احتمالا اينترنها يا رزيدنتها يا شايد ساير اساتيد) قرار دهند!!!!!

ما از پشت همين تريبون ضمن تشکر از نظر لطف ايشان، تقاضامنديم که از اين اقدام در گذرند چون ما مقداری جوان بوده و تا حدودی هم آرزو داريم. در ضمن نمرات بخش اطفالمان هم هنوز رد نشده است و ما عليرغم علاقه فراوان و واقعی به بخش کودکان بيشتر دوست داريم در قالب رزيدنت به آنجا برگرديم نه به صورت اينترن تمديدی.

فلذا از محضر ايشان خواهشمنديم که اين تبليغ را در حق اينجانبان روا ندارند.

با تشکر

/ 1 نظر / 4 بازدید

همممممم