اصل تعمیم! و منطق ایرانی!!!

نمی دانم این هم قسمتی از فرهنگ ایرانیان است که راحت همه چیز را تعمیم میدهند و رفتارهای ضد اجتماعی از خود بروز می دهند.

فردی اخیرا پیدا شده که فلج شده است و علت آن را تزریق اشتباه هنگام واکسیناسیون می داند. به همین خاطر پزشکان را مسوول این قضیه می داند!!! و درنتیجه مکررا در وبلاگ من (و گویا دیگر دوستان) اقدام به گذاشتن کامنتهای تند وتیز و حتی توهین آمیز نموده (بهتر است نقل نکنم)

به خاطر همین مساله من مجبور شدم برای اولین بار در طول عمر ۵ ساله این وبلاگ سیستم تایید کامنت ها را اجرا کنم.

بهتر است ایشان بدانند:

١- اولا با این رفتارها هیچ حقی از ایشان اعاده نمی شود.

٢- تعمیم دادن اشتباه هر فردی به افراد دیگر کاملا اشتباه است و نیازی به توضیح در این مورد نیست

٣- به نظر خود ایشان هم مطمئن نیستند که علت این مشکل پیش آمده، تزریق غلط بوده است.

۴-حتی اگر چنین باشد، تقریبا در تمام مراکز کسی که تزریق انجام میدهد پزشک نیست و افراد دیگری مسوول این کار هستند

۵- در صورت صحت ادعای ایشان میتوانند به مراجع قضایی ذیربط شکایت کرده و حقوق خود را پیگیری کنند

۶-خود ایشان هم میدانند که اگر باز هم احتمال بهبودی مساله ایشان باشد، با یاری خدا باز به دست پزشکانی خواهد بود که ایشان این همه توهین در حق آنها روا داشته اند

٧- در هر صورت هتاکی و کینه ورزی و توهین تحت هر شرایطی کاری است که تنها باعث بدتر شدن روحیه خود فرد میشود و هیچ نفع دیگری نخواهد داشت.


/ 0 نظر / 63 بازدید