تغييرات برنامه skill lab

 
به دليل مشکلاتی که در برنامه skill lab پيش آمده بود، برنامه به اين ترتيب تغيير می يابد.يعنی برنامه  کارگاه Cut down Chest tube به جای هر هفته، هر دو هفته يکبار برگزار ميشود.
 
 

 کارگاه احيای پيشرفته skill lab

يکشنبهها

 کارگاه Cut down Chest tube

پنج شنبهها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شمارهگروه

تاريخ

شمارهگروه

تاريخ

 ۴

 ۷/۲۶

 ۱

 ۷/۳۰

 ۵

 ۸/۳

 تشکیل نخواهد شد

 ۸/۷

 ۶

 ۸/۱۰

 ۳و۹

 ۸/۱۴

 ۲

 ۸/۱۷

تشکیل نخواهد شد

 ۸/۲۱

 ۳

 ۸/۲۴

 ۶و  ۷

 ۸/۲۸

 ۸

 ۹/۱

تشکیل نخواهد شد

۹/۵ 

 ۷

 ۹/۸

 ۴و  ۵

 ۹/۱۲

 ۱

 ۹/۱۵

تشکیل نخواهد شد

 ۹/۲۶

 ۹

 ۹/۲۲

 ۲و ۸

 ۱۰/۳

 

 

  • سرگروه های گروه ها قبل از کارگاه بايد با skill lab و بخش مربوطه هماهنگ شوند.
  • سرگروه ها قبل از کارگاه ACLS نسبت به دريافت جزوه آموزشی اين کارگاه از بخش skill lab اقدام نمايند.
  • زمان کارگاه از ساعت هشت صبح تا دو بعد از ظهر می باشد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید