اخلاق پزشکی!!!

درس اخلاق پزشکی (و علی الخصوص کلاس آقای عبدالجباری) ممکن نيست بطور همگانی برگزارشود!!! 33.gif

خب تا اينجاش رو که ميدونستيد اما حالا دليلش چيه؟! 14.gif

از قرار معلوم آقای عبدالجباری گفته:« من مطالبی رو سر کلاس بيان ميکنم که چون خيلی باز است!! صلاح نيست موقع طرح اين مسائل آقا و خانم با هم حضور داشته باشند» (حضور استاد استثنا است!!) 20.gif

اين قضيه باعث مشکلاتی هم برای افرادی که درس عفونی هم دارند شد. اما خوشبختانه چون دکتر واعظ در جلسات دوشنبه زياد در مورد حضورغياب سختگيری نميکنند؛ميشود گفت که مشکل تداخل اين دو درس تقريبا حل شده  03.gif

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
m

جبار پدر سوخته