باز هم يک نمايشگاه ديگه

يک نمايشگاه کتابهای پزشکی در محل دانشکده پزشکی در حال حاضر برپا می باشد.

اين نمايشگاه که تا پايان هفته جاری فعال خواهد بود توسط انتشارات حيان بر گزار شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید