ب ی ل ا ن (قسمت نمی دونم چندم)

کم کم با جدی شدن وعده دکتر ب ی ل ا ن در مورد برگزاری امتحان، اينترنهای محترم به تکاپو افتاده اند تا قضيه را از راه دیپلماتيک حل و فصل نمايند.

قبلا  چيف اينترنمون با دکتر مذاکراتی داشت که متاسفانه به شکست انجاميد. حالا اميدواريم قبل از ارجاع پرونده سوالات به شورای ... ببخشيد به دفتر آموزش گروه کودکان با رايزنی های بيشتر (اين بار همراه با لشکر سلم و تور) به نحوی از اقدام فوق ممانعت به عمل آيد.

البته من واقعا نمی دانم که دکتر تا چه حدی در اين تصميم مصمم است ولی مطمئنم که اگر ب ی ل ا ن بخواهد امتحان بگيرد، حتما می گيرد. مگر ...!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید