غذا در سلف

از امروز بنا به پيگيری های انجام شده توزيع ناهار در سلف مرکزی دانشگاه برقرار ميباشد. شام هم از هفته آينده قراره بدهند. فعلا غذا رو به صورت روزفروش خواهند داد.

/ 0 نظر / 3 بازدید