RF4467765.jpg%3Fsize%3D572%26uid%3D%257BE2B3A21A-6E61-4B6B-AB57-6F0E9BA51D22%257D

عصبانیت درمانی!


یه هفته اس که با محمود میریم یه درمانگاهی که سربازهای اونجا خیلی تحت فشارن. اولها به همین دلیل خیلی با مهربانی باهاشون بخورد میکردیم.همین باعث شد که مریضهای الکی زیاد بشن و روزی ۸۰-۹۰ تا مریض ببینیم.حالا چند روزه کمی با اخم و فریادهای پراکنده برخورد میکنیم...مریضها نصف شدن...بخصوص امروز که دیگه نفری فقط ۱۵ مریض دیدیم...به این میگن جیغوتراپی!

 


همکار محترم:

آخ جان...بالاخره بعد از هشت ماه قراره یه دکتر وظیفه صفر کیلومتر بفرستند اینجا....طرف هنوز نیومده ما آمارشو در آوردیم.حتی اینکه کجا درس خونده و چطور آدمیه!!! به هر حال تو این روزهای پر از ماموریت، یه همچین همکاری خیلی می چسبه!


آگهی غیر انتفاعی! :


فراریان مغزی لطفا جهت کسب اطلاعات در مورد نحوه فراری دادن مغزشان به این سایت مراجعه فرمایند: همین سایت

/ 0 نظر / 6 بازدید