نمرات جراحی

 

نمرات جراحی کسانی که امتحان پره انترنی داشتند به آموزش ارسال شده است.

گروه جراحی به کسانی که نمرات بالاتر از ۵/۱۰ داشتند نمره پاسی داده است.

/ 2 نظر / 8 بازدید
unknown man

من اناري را ،مي کنم دانه، به دل مي گويم:...خوب بود اين مردم....دانه هاي دلشان،پيدا بود

?

انار را چه به جراحی؟؟؟؟