دکتر ب ی ل ا ن ( قسمت آخر)

از قديم گفتند که شاهنامه آخرش باحال است.

 

امروز دکتر ب ی ل ا ن طی نطقی آتشين در پايان مراسم روحانی مورنينگ اعلام کردند که  در پاسخ به ديدار دو روز گذشته ای که به همراه نمايندگان اقشار مختلف اينترنها با ايشان داشتيم امتحان آخر بخش از مباحث آبشاری را برگزار نخواهند کرد.

 

همين ....

برگزار نخواهد شد ديگه.

پايان مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید