سايتمون هم راه ميفته

يک خبر خيلی جديد و جالب انگيزناک

ايشالله به اين زودی ها قراره سايت اينترنتيمون هم راه بيفته...

همونی که اگه رفته بودين ميديدين که under construction می باشد.

اما آدرسش www.78med.4t.com

البته هنوز عجله نکنيد . تا يه ماه ديگه ايشالله راه ميفته

 

/ 1 نظر / 5 بازدید